Stichting Via Egnatia Foundation, Driebergen  
Jaarrekening 2016        
         
BALANS per 1 januari 2016        
Activa     Passiva  
Liquide middelen        
ABNAMRO bestuurrekening € 4.845,03   Vermogen € 4.845,03
                                                   
Totaal € 4.845,03   Totaal € 4.845,03
         
BALANS per 31 december 2016        
Activa     Passiva  
Liquide middelen        
ABNAMRO bestuurrekening € 4.483,32   Vermogen € 4.483,32
                                                   
Totaal € 4.483,32   Totaal € 4.483,32
         
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016    
Baten     Lasten  
verkoop VE on Foot particulier € 1.158,00   bankkosten PayPal € 2,64
verkoop VE on Foot boekhandel € 169,40   bankkosten ABNAMRO € 209,76
verkoop VE Revisited € 40,00   verkenning traject € 230,00
verzendkosten € 391,16   verzendkosten € 450,10
donaties € 72,00   auteursrecht € 697,86
      website € 111,71
      seminar Thessaloniki € 475,00
      bureaukosten € 15,20
                                                   
Totaal € 1.830,56   Totaal € 2.192,27