Мисија на Ф.В.Е

Да внесе нов живот во Виа Егнациа и на регионите околу патот, со цел Виа Егнациа повторно да стане начин на поврзување на луѓето преку контакти, размена на знаење и културни вредности. Конкретниот дел од мисијата е да помогнеме во развивањето на Виа Егнациа во една безгранична пешачка патека. Односниот дел од мисијата се однесува на стимулирање на соработка и размена помеѓу луѓе, организации и експерти кои имаат интерес во Виа Егнациа.

Сите активности на Ф.В.Е. имаат еден главен фокус а тоа е стимулирање на економскиот и социјалниот развој на регионите долж Виа Егнациа и развој на пријателствата и промовирање на мир и соживот преку поврзување на луѓето од повеќе земји.

Принципи на Ф.В.Е. (Фондација Виа Егнациа)

 1. Ова не е наш пат. Ниту пак Виа Егнациа припаѓа некому. Виа Егнациа е дел на заедничкото културно наследство кое вреди да биде заштитено и зачувано.
 2. Ф.В.Е. е непрофитабилна организација.
 3. Комуникација и рамноправна соработка со локалното население и организации.
 4. Почит кон животната средина, природа и култура.
 5. Кооперација и тимска работа на сите нивоа на организацијата.
 6. Разноврсни таленти и придонеси се вреднувани во Ф.В.Е.
 7. Битните одлуки што се однесуваат до Виа Егнациа треба да се базирани што е можно повеќе на научни истражувања.
 8. Стимулација на интердисциплинарни и интернационални истражувања за Виа Егнациа.
 9. Историскиот научен материјал кој ќе се користи за целите на проектот треба да се базира на заедничката историја на регионот.
 10. Фокус на меѓу-гранична соработка и активности а не само на локални активности.
 11. Стимулирање на туризмот кој е базиран на реален интерес и посветеност кон регионот на Виа Егнациа.
 12. Стимулација на креативност и уживање на сите нивоа и во сите (под) проекти.

Примери на активности на Ф.В..Е:

 • Создавање на книга и документарен филм за животот долж Виа Егнациа
 • Младински програми на размена на луѓе кои работат на археолошките локалитети како и размена на ученици од школи кои се наоѓаат долж патот
 • Археолошки случувања (истражувања, презентации...) долж Виа Егнација
 • Развој на едукативен материјал базиран на заедничката историја на Виа Егнациа
 • Организрање на концерти со музичари од сите земји каде поминува патот
 • Организација на патувачки експедиции за изучување на историјата на В.Е.
 • Помош при презервација и реконструкција на самиот историски пат
 • Поддршка на локални иницијативи како на пример селски туризам, преноќишта за луѓе и животни (магариња, коњи)

Примери на тоа што Ф.В.Е. не прави:

 • Ние не организираме туристички настани
 • Ние не финансираме активности кои не се поврзани со Ф.В.Е.
 • Ние не го присилуваме локалното население да ги прифати нашите проекти
 • Ние нема да соработуваме со нациналистички организации ниту со оние со такви цели
 • Ние нема да завземаме страни во конфликтите помеѓу земјите во регионот

И уште еднаш да повториме дека целта на сите научни, човечки и културни дејства е да се придонесе кон развитокот на регионите долж Виа Егнациа и крајна цел е да се развива пријателството и мирот преку поврзувања и запознавања помеѓу луѓето во овој регион.

Ако би сакале и вие да дадете свој придонес кон овој проект со вашето знаење и креативност ве молиме контактирајте го нашиот координатор.