Egnatia Yolu. A way to connect

Egnatia Yolu Arnavutluk kıyılarından başlayıp Istanbul'a kadar uzanır. Batıda bu yol kısa bir deniz yolculuğu ile Appia Yoluna, doğuda ise ipek yoluna birleşir. Romalılar tarafından yapıldığı günden bu yana, 2000 yılı aşkın bir süredir Egnatia yolu Doğu ile Batıyı birleştirir. Egnatia yolu, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılardan çağımıza kadar tüm zamanların yoludur.

Bu yol pek çok halkın da yoludur: Arnavut, Slav, Bulgar, Roman, Yahudi, Pontus, Türk, Pomak, Vlach halkları, aralarındaki yoğun kültür, dil, din, fikir ve ticaret alış-verişi ile yüzyıllar boyu ilişki içinde olmuşlardır. Günümüzde bile, yüzyılı aşkın milliyetçilik, izolasyon ve savaşlara karşın, Egnatia yolu boyunca bölgenin kültürel birliği hala yadsınmaz biçimde halkların müzik, yemek, öykü ve daha pek çok yönüyle Balkanların zengin kültüründe yaşamaktadır.

map