bridgeEgnatia Yolu Vakfı

Egnatia Yolu Vakfı (VEF) 2007 yılında bu eski yolu yeniden canlandırmak için kurulmuştur. VEF Egnatia Yolu'nu, Arnavutluk, Makadonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Turkiye'nin birlikte koruyacakları bir tarih mirası olarak görmektedir. VEF Egnatia yolunu, yol boyunca halklar arasında köprü oluşturacak bir bağın, sınırları aşan bir uzun yolun sembolü haline getirmek istemektedir. VEF'ın tüm etkinliklerinin amacı, ekonomik ve sosyal ilişkilerin, Egnatia Yolu boyunca uzanan bölgelerin ve sonuçta dostluk ve barış gelişmesine katkıda bulunmaktır.