Stichting Via Egnatia Foundation, Driebergen        
Jaarrekening 2022        
         
         
BALANS per 1 januari 2022        
         
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen € 2.854,69
ABNAMRO bestuurrekening € 3.571,69   Reservering B & B € 442,00
      Reservering VE game € 275,00
Totaal € 3.571,69   Totaal € 3.571,69
         
BALANS per 31 december 2022        
         
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen € -39,90
ABNAMRO bestuurrekening € 40.665,10   Reservering B & B € 717,00
      Reservering Erasmus +  € 39.988,00
Totaal € 40.665,10   Totaal € 40.665,10
         
         
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022        
         
Baten     Lasten  
verkoop VE on Foot Part 1 particulier € 968,00   bankkosten ABNAMRO € 169,19
verkoop VE on Foot Part 1 boekhandel € 217,30   kosten PayPal € 14,32
verkoop VE on Foot Part 2 particulier € 374,00   verzendkosten € 348,65
verkoop VE on Foot Part 2 boekhandel € 91,00   website € 137,94
verzendkosten € 469,90   kantoorbenodigdheden € 21,89
donaties € 133,60   Kamer van Koophandel € 5,00
      Missie route VE on F Part 2 € 1.007,00
      Drukkosten VE on F Part 2 € 3.444,40
Subtotaal € 2.253,80   Subtotaal € 5.148,39
         
Erasmus + € 48.000,00   N-Macedonië 1e tranche € 8.000,00
      bankkosten intern. transfer € 12,00
Subtotaal € 48.000,00   Subtotaal € 8.012,00
         
Totaal € 50.253,80   Totaal € 13.160,39