Stichting Via Egnatia Foundation, Driebergen  
Jaarrekening 2018        
         
         
BALANS per 1 januari 2018        
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen € 3.321,11
   ABNAMRO bestuurrekening € 3.321,11      
Totaal € 3.321,11   Totaal € 3.321,11
         
         
BALANS per 31 december 2018        
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen 5.330,27
   ABNAMRO bestuurrekening 5.330,27      
Totaal € 5.330,27   Totaal € 5.330,27
         
       
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018        
Baten     Lasten  
verkoop VE on Foot particulier € 1.716,00   bankkosten ABNAMRO € 153,54
verkoop VE on Foot boekhandel € 173,80   kosten PayPal € 3,90
verkoop VE Revisited € 20,00   verzendkosten € 766,90
verzendkosten € 682,40   website € 101,64
donaties € 321,99   bureaukosten € 29,05
donaties B&B Albanië € 150,00      
Totaal € 3.064,19   Totaal € 1.055,03
         
       
 
RESULTAAT voor reservering € 2.009,16      
Reservering B&B Albanië 2018 -€ 150,00      
Reservering B&B Albanië 2017 -€ 292,00      
Resultaat € 1.567,16