Stichting Via Egnatia Foundation
Driebergen
   
Jaarrekening 2020        
         
         
BALANS per 1 januari 2020        
         
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen € 6.134,74
ABNAMRO bestuurrekening € 5.940,20      
PayPal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. € 194,54      
         
Totaal € 6.134,74   Totaal € 6.134,74
         
         
BALANS per 31 december 2020        
         
Activa     Passiva  
Liquide middelen     Vermogen € 6.900,62
ABNAMRO bestuurrekening € 6.871,99      
PayPal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. € 28,63      
         
Totaal € 6.900,62   Totaal € 6.900,62
         
         
         
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020        
         
Baten     Lasten  
verkoop VE on Foot particulier € 1.258,97   bankkosten ABNAMRO € 134,40
verkoop VE on Foot boekhandel € 28,60   kosten PayPal € 11,19
verzendkosten € 235,60   verzendkosten € 225,00
donaties € 154,00   website € 116,16
donaties game € 275,00   spelmaker € 605,00
      huur accommodatie € 51,56
      overig/bureau € 42,98
         
Totaal € 1.952,17   Totaal € 1.186,29