Stichting Via Egnatia Foundation, Driebergen    
Jaarrekening 2017    
         
         
BALANS per 1 januari 2017        
Activa     Passiva  
Liquide middelen        
   ABNAMRO bestuurrekening € 4.483,32   Vermogen € 4.483,32
Vlottende activa        
   boekenvoorraad p.m.      
Totaal
€ 4.483,32
  Totaal
€ 4.483,32
         
         
BALANS per 31 december 2017         
Activa     Passiva  
Liquide middelen        
   ABNAMRO bestuurrekening € 3.321,11   Vermogen € 3.321,11
Vlottende activa        
   boekenvoorraad p.m.      
Totaal
€ 3.321,11
  Totaal
€ 3.321,11
         
         
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017        
Baten     Lasten  
verkoop VE on Foot particulier € 1.498,00   bankkosten ABNAMRO € 175,21
verkoop VE on Foot boekhandel € 363,00   kosten PayPal € 5,93
verkoop VE Revisited € 30,00   Albanië missie € 208,00
verzendkosten € 561,75   B&B Albanië € 1.300,00
donaties € 132,62   verzendkosten € 563,00
donatiesB&B Albanie € 1.800,00   website € 107,70
      bureaukosten € 18,34
      drukkosten VE on Foot 2e editie € 3.169,40
Totaal
€ 4.385,37
  Totaal
€ 5.547,58